Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Johan Christian Pederssøn Selmer

Erling Børke sine notater forteller dette om Johan Christian Pederssøn Selmer.

 

Øvrige opplysninger:

 

Fraværende Familie og Venner tilkjendegives herved, at det behagede Forsynet, ved en rolig Død den 10de d. M., efter flere Aars Svagelighed og een Maaneds haarde Lidelser, at bortkalde min elskede Mand, Kjøbmand Johan Christian Selmer, i sin Alders 46½ Aar. I 21¼ Aar levde vi sammen i kjærligt Ægteskab og med mig begræde 5 uforsørgede Børn Tabet af den ømmeste Ægtefælle og Fader

Frederikshald, den 12te Mai 1830.

Johanne D. M. Selmer,
Født Wibe.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.10.2023 15:43