Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Christen Conrad Sinding

Erling Børke sine notater forteller dette om Christen Conrad Sinding.

 

Øvrige opplysniger:

Fredrikshald den 13de April 1880

Kand. Chr. Sindings jordiske Levninger blev af en talrig Venneskare idag fulgt til Graven paa Ous Kirkegaard, hvor Pastor Wille holdt Sørgetalen og takkede den Afdøde for hvad han havde været mod Slægt og Venner.

Ved Aabningen af Kand. Sindings Testamente har det vist sig, at han har bestemt hele sin Formue til offentlige Legater; dog skal Legaternes Renter først gaa til forskjellige af hans Slægt, saalænge disse ere ilive. Af Formuen skal først 20,000 Kr. affsættes til et Legat,d er skal bære hans Moders Navn og hvoraf Renterne skal uddeles til værdige trængende, ugifte Kvinder i Fredrikshalds By. Restformuen skal deles i 3 Legater: et hvis Renter skal uddeles til gamle, værdige, trængende Ægtefolk i Fredrikshalds by, et hvis Renter skal uddeles til værdige, trængende Søfolk og deres Efterladte, og et hvis Renter skal anvendes til at skaffe begavede, ubemidlede, unge Menensker i Fredrikshald en videregaaende Uddannelse end den, de kan erholde i Almuesjolen. Et smukt Eftermæle har den Afdøde saaledes efterladt sig, vidnende om den Godgjørenhed, som han ogsaa i Livet udviste i Stilhed. Et Vidnesbyrd om hvorledes Chr. Sinding brugte Penge, om han end brugte lidt til sig selv, er det, at den beholdne Formue nepper vil gaa op i de 100,000 Kr., hvortil hans Formue har været anslaaet ved Ligningen.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 08.02.2022 16:15