Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peter Sørensen

Erling Børke sine notater forteller dette om Peter Sørensen.

 

Øvrige opplysninger:

Min gode Kone Olia, født Lie, omskiftede Tiden med Evigheden i Dag Formiddag Kl. 10, efter 4 Maaneders Sengeleie og 2 ½ Aars kjærligt Ægteskab, i hendes Alders 32te Aar, som sørgeligst bekjendgjøres fraværende Slægt og Venner

Frederikshald, den 26de Juli 1820

Peter Sørensen.

 

Atter er det blevet min sørgelige Lod, for fraværende Familie og Venner at bekjendtgjøre en kjær Ægtefælles Død. Det behagede nemlig Forsynet, Fredag den 12te d. M. om Aftenen Kl. 11, at bortkalde herfra min trofaste Kone, Elen Marie Sørensen, født Lie, i hendes Alders 33te Aar, efterat hun i længere Tid havde været svagelig og tildeels sengeliggende. I vort henved otteaarige Ægteskab blev hun, foruden til min Søn af første Ægteskab, Moder til 4 Børn, af hvilke det Ene modtager hende histet. Fred være med dit Støv.

Frederikshald, den 15de Febr. 1830

P. Sørensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 24.10.2023 21:32