Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Ole Andreas Stang

Erling Børke sine notater forteller dette om Ole Andreas Stang.

 

Øvrige opplysninger:

 

Fredrikshald, 20de Marts.

En af vor Bys ældre og aktværdige Borgere, Konsul Ole Stang, afgik idagmorges ved Døden, 76 Aar gammel.

 

 

Dødsfald.

En af vor Bys ældste Damer Fru Bolette Stang, født Wiel, er inat afgaaet ved Døden, 80 Aar gammel. Afdøde var Enke efter Groserer Ole Stang og en Søster af Konsul A. M.Wiel. Hun var en elskværdig Dame med mange Interesser. I sine yngre Dage interesserede hun sig meget for Kunst, særlig da Skuespilkunst. Lige til det sidste var hun ivrig optaget med Haverydning og Husflid. Hun udstillede paa alle større Udstillinge i den senere Tid sine Bærvine, syltede Frugter etc., for hvilke hun jævnlig erholdt Belønninger og Medaljer. Præmier har hun ogsaa erhvervet for Vævning.

Den gamle havde et varmt hjerte for sine Medmennesker, og i al Stilhed gjorde hun meget godt.

 

 

 

 

Sist oppdatert 28.02.2022 20:32