Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Lauritz Kjellerup Steen

Erling Børke sine notater forteller dette om Lauritz Kjellerup Steen

 

Øvrige opplysninger:

 

Fredrikshald den 12te Januar 1880.

Dødsfald. Fhv. Mægler hersteds LauritzKjellerup Steen er i Sødnags afgaaet ved Døden 68 Aar gl. Den avdøde var født i Aalborg 11te Marts 1813, men tilhørte en norsk Familie, stammende fra Gaarden Sten paa Ringerike; hans Fader var her i Fredrikshald først Fuldmægtig hos den ældre Truels Wiel, derpaa Kjøbamnd for egen Regning og flyttede siden til Aalborg som kommissionær for norske Huse; Moderen var Karen f. Fearnley, Datter af den fra England til Fredrikshald indvandrede Thomas Fearnley. De afdøde blev den 20de April 1838 gift med sit Sødskendebarn Kathrine Fearnley og har 5 Børn. L. K. Steen var først Kjømand og senere Hotelvært hersteds og blev Stedets Mægler i Midten af 1850 Arene efter Martin Hansen.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 08.02.2022 18:41