Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hans Fredrik Tambs

Erling Børke sine notater forteller dette om Hans Fredrik Tambs.

 

Øvrige opplysniger:

 

At min Mand, Oberstlieutenant H. F. Tambs, ved Døden afgik den 10de dennes, bekjendtgjøres herved sørgeligst for fraværende Familie og Venner.

Frederikshald, den 10de December 1833.

Karen Margarethe sal. Tambs,
født Stang.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 01.11.2023 10:46