Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hans Wilhelm Carl Tambs

Erling Børke sine notater forteller dette om Hans Wilhelm Carl Tambs.

 

Øvrige opplysnigner:

 

 

Skibsreder H. Tambs døde idag Morges. Hans Hustru,d er også nylig er død begravedes sidstleden Torsdag.

 

 

Fløien paa Rødsfjellet faldt om Torsdag Eftermiddag tydeligvis paa Grund af Alderdomssvaghed. Fløien, der i sin Tid bekostedes af Nogle Skibskapteiner, paa hvis Vegne H Tambs lod den opsætte, skulde eiendommelig nok falde om strax efter hans Død. Den var opsat i Sekstiaarene.

Man henstiller til vedf. Autoriteter, hvem det nu er, at faa en ny reist.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.02.2022 11:29