Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Lorenz Juhl Vogt

Erling Børke sine notater forteller dette om Lorentz Juhl Vogt.

 

Øvrige opplysninger:

 

 

Toldinspektør Vogt

er i Onsdag afgaaet ved Døden under et Ophold ved Sandefjord Bad.

Toldinspektøren havde gjentagne Gange været angrebet af Slaganfald, og det var ogsaa et saadant, der nu endte hans Liv.

Lorentz Juhl Vogt, der var født i 1825 og saaledes blev 76 Aar gl., blev allerede i 1865, neppe 40 Aar gammel udnævnt til Toldinspektør herstedts, hvilket Embede han indehavde ligetil 1ste Juni iaar.

Den afdøde blev snart et virksomt Medlem af Formandskabet, hvor han en tid var Ordfører. Fra 1874 - 79 var han tillige Storthingsrepræsentant herfra Byen.

Toldinspektør Vogt har udgivet flere Skrifter - det sidste "Dublin som norsk By" udkom i 1897. For sine videnskabelige Fortjenester blev han for nogle Aar siden optaget som Medlem af den historiske Forening, ligesom han ogsaa var Kommandør af Olafsordenen.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.02.2022 13:15