Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hans Wilhelm Christopher Huitfeldt Wessel

Erling Børke sine notater forteller dette om Hans Wilhelm Christopher Huitfeldt Wessel.

 

Øvrige opplysninger:

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 91 nr.68, fortller at Borgermester Wessels hustru, Berentine Beate f. Plesner dør 19.juli og begraves 24.juli 1874, I følge samme kirkebok var hun født 2.juli 1809.

 

 

 

Borgermester Wessel

hensov stille nat til Søndag.

Siden 26de November ifjor, da Borgermesteren opnaaede sin 90de Fødselsdag, var den gamles Legemskræfter lidt efter lidt svundet, og det blev da ogsaa, som man maatte formode, hans sidste Fødselsdag.

Kun faa opnaar en saa høi Alder og endnu færre i Besiddelse af nogenlunde Aandsevner. Særligt ynet svigtede dog Borgermesteren i de senere Aar, og han havde ofte havde vanskeligt ved at gjendkjende Folk. Ellers var hans gamle ærværdige Skikkelse daglig at se tilfods eller i Vogn, det sidste især, naar han skulde se til sinde Fattige.

Interessen for disse holdt sig nemlig længe efter, at han i 1890 havde nedlagt sit Embede. De for Fattigvæsenet udsatte Børn laa ham specielt paa Hjertet, og han maatte med kortere Mellemrum personlig gjøre sig bekjendt med, hvorledes de havd det.

Nu har den gamle Borgermester endelig fundet den Hvile, hvorefter han stundede og Budskabet om hans Død vil vække Vemod hos alle, der var kommet i nogen nærmere Berørelse med ham.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.02.2024 19:25