Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Mads Truelsen Wiel

Erling Børke sine notater forteller dette om Mads Truelsen Wiel.

 

Øvrige opplysninger:

 

Sørgeligst tilkjendegives herved for fraværende Beslægtede og Venner, at min inderlig elskede Mand, Hollandsk Vice-Consul og Borger-Repræsentant Mads Wiel, ved Døden blev mig, med 6 Barn, berøvet den 25de dennes, i sin Alders 45de Aard.

Frederikshald, den 26de November 1835.

Petronelle sal. Wiel
født Glükstad.

 

Bekjendtgjørelser.

Paa Grund af erholdt naadigst Bevilling til at hensidde i uskiftet Bo efter min afdøde Mand, Viceconsul Mads Wiel, har jeg besluttet at vedblive den af ham hidtil førte Handel, under Firma Mads Wiel & Comp. Ved at bekjendtgjøre dette til Efterretning for de ærede Venner, med hvem min afdøde Mand hidtil har staaet i Handelsforbindelse, eller som herefter skjænke mig deres Tiltroe, tilkjendegives tillige, at Firmaets Underskrivt af min Broder, Capitain L. M. Glukstad skal være ligesaa forbindende som min egen.

Frederikshald, den 7de December 1835.

Petronelle sal. Wiel.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.11.2023 21:24