Olaf Forstrøm

Født 23.november 1859 - død 15.august 1942

Olaf Forstrøm var skoleinspektør i Halden fra 1896 til sommeren 1927. Han hadde en rekke verv i alt fra bystyre og formannskap til formann i riksmålsforeningen. Det han allikevel vil bli mest husket for i sin hjemby er nok hans store innsats for å ivareta lokalhistorien til Halden by.

Som leder av foreningen Halden Minder satt han som formann fra 1911 til 1937. Som formann i foreningen bestyrte han også foreningens museum. For sin innsats ble han æresmedlem i foreningen i 1937.

Som forfatter var nok hans største oppgave utgivelsen av "Fredrikshalds historie i 250 år" som utkom i to bind i 1915. Han skrev også diverse jubileumsskrift for foreninger som, for å nevne noen, "Haldens klubb", "Fredrikshalds sjømandsforening gjennom 75 år", "Fredrikshalds turnforening gjennom 50 år".