Hans Konrad Kjennerud

Skolebestyrer

5.des 1837 - 26.mai 1921

Hans Konrad Kjennerud var født på Kongsberg og sønn av glassmester Engebret Kjennerud og Kathrine Marie Rasmussen. Han ble ansatt som skolebestyrer i Halden 21. januar 1874. Denne stillingen hadde han til han søkte avskjed 15.august 1909. Han hadde da arbeidet 53 år innen skoleverket.

Han ga også ut lærebøker i både regning, tegning og sløyd. Han var en foregangsmann for at sløyd skulle bli et eget fag i skolen.

Han var i 1896 med og stiftet Fredrikshald Folkeskoles lærerforening og var foreningens første formann. Dette vervet hadde han også i perioden 1903 til 1904.

Etter at han tok avskjed som skolebestyrer flyttet han til Oslo.

Han var gift med Hermana Reichborn (1846 - 1921), og sammen hadde de elve barn.

 

(Kilde: 800 Haldenprofiler av Edvin Haug)