Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

 

Valgmanntall 1817 for Fredrikshald

 

Halvor Aas Borger & Høker  
Kristofer Aasekier Borger & Høker  
Peder Amundsen Skomagermester  
Abraham Andersen Borger & Murmester  
Christian Andersen Kjøbm. Exam. juris
Engebret Andersen Borger & Høker  
Gudmund Andersen Borger & Slagter  
Johannes Andersen Borger & Glasmester  
Nils Andersen Borger & Høker  
Tønnes Andersen Skipper  
Ole Appelgren Borger & Hattemager  
Jens Hansen Arneberg Borger & Høker  
Ole Baastad Kjøbmand  
Rasmus Baastad Kjøbmand  
Jens Werner Bentsen Kjøbm. (NB. gjort Opbud)
Karl Magnus Berenhartsen Borger & Høker (udgaar)
Fredrik Bergh Borger & Bagermester  
Fredrik Bergh Skipper  
Petter Løvenskjold Bergh Skipper  
Johan C. Bergh Borger & Høker  
Karl Fredrik Bergh Skipper  
Ole Bergstrøm Borger & Maler  
S. R. Bigume Borger & Sadelmager  
Anders Biung Kjøbm.  
Johan Bjurstedt Borger & Kobberslager  
Anders Blikstad Borger & Smedemester  
Hans Blikstad Borger & Smedemester  
Kristian Blikstad Borger & Høker  
Jakob Bloch Borger & Høker  
Peder Bodesen Skipper  
Thomas Bodum Præst  
Johannes Bohmann Skipper Opsagt sit Borgerskap 22/11 1817
Søren Breder Præst Og Provst.  
David Brunius Grosserer  
Henrik Bruun Kjøbm.  
Haakon Bruun Kjøbm.  
Lars Brynildsen Borger & Høker  
Daniel Brække Kjøbm.  
Paul Andreas Brønstrup Skipper  
!! Buurstrand Skipper  
Fredrik Bøyesen Kjøbm.  
Erik Carlmark Borger & Hattemager  
Johan Jakob Cassel Borger & Urmager  
Peder Christensen Borger & Brandmester  
Hans Christensen Borger & Høker  
!! Christiansen Klokker  
Hans Christophersen Mægler & Kjøbm.  
Mikael Claun Overlærer (skrevet ogsaa Klauen)
Jørgen Clausen Skipper 
Thomas Conradi Kjøbm. 
Johan Kristian Conradi Postmester 
Carl Adolf Dahl Cancelle-Raad, Byfoged & Ridder 
Nils Dahlstedt Borger & Gyrtler 
Anders Ekerman Kjøbm. 
Jens Mathias Ekstein Skipper 
Hans Elster Kjøbm. 
Tille Eriksen Borger & Slagter 
Thomas Scheen Falck Kontrolør 
David Faye Kjøbm. 
Thomas Fearnley Kjøbm. 
Jakob Fegth Kjøbm. 
Nikolai Feltmann Skipper 
!! Giemmen Borger & Slagter 
Andreas Gjems Feltbereder 
Sven Gjersen Borger & Høker  
Sven Giøberud Kjøbm.  
Ole Gløersen Skipper E: det er satt et kors bak navnet
!! Grosch Landskabsmaler & Kobberstikker (udgaar)
Lars Grønlund Organist  
Peter Gude Borger & Høker  
!! Gunnerus Toldkasserer & Assessor  
Andreas Haarbye Seilmager  
Bernt Halberg Smedmester  
!! Halvorsen Borger & Glasmester  
Laurits Hamilton Skipper  
Johannes Hansen Kjøbm.  
Hans Kristian Hansen Skipper  
Hans Hansen Borger & Høker  
Vilhelm Hansen Kjøbm.  
Ole Hansen Borger & Tømmermand  
Thorgeir Hansen Borger & Høker  
Peter Harritslef Kjøbm.  
H. T. Haslund Kjøbm.  
Jakob Haslund Kjøbm.  
!! Hauch Kammerjunker  
John Haugelund Borger & Slagter  
!! Hedelund Borger & Pottemager  
Gregorius Heiberg Cancelleraad & Borgermester  
Adolf Ferdinand Johan Helberg Kjøbm. (udgaar)
David Helberg Kjøbm.  
Thorgeir Helliksen Borger & Snedker  
Ole Herføl Skipper  
!! Heyer Hjulmager  
Tobias Hikmann Borger & Høker  
Azer Hjort Skipper  
Nils Hjort Kjøbm.  
Jens Hjort Feiermester  
Halvor Hofgaard Rasmussen Høker  
H. C. Holm Borger & Smedemester  
A. S. Holmen Skipper  
Hans Holter Borger & Høker  
Mikal Hopp Kjøbm.  
Anders Houmand Kjøbm.  
Arild Huitfeldt Major & Kjøbm.  
Carl Fredrik Høgstedt Magazinforvalter  
Daniel Jakobsen Borger & Høker  
Nils Jakobsen Adjunkt  
Kristen Jensen Borger & Snedkermester  
Lars Johannesen Borger & Slagter  
Karl Fredrik Jonassen Skipper  
Simen Jørgen Jørgensen Grosserer  
Johan Jakob Kaminsky Toldbetjent E: det er satt et kors bak navnet
Jørgen Kjegstad Kjøbm. 
J. F. Kjerulf Fuldmægtig 
Peder Kjørboe Kjøbm. 
Hartvig Knap Kjøbm. 
Karl Knap Kjøbm. 
Rasmus Knap Toldinspektør 
Rasmus Knap Kjøbm. 
Hans Knap Kjøbm. 
Lars Knudsen Borger & Rebslager 
P. A. Knudsen Kjøbm. 
Kristian Land Olsen Skipper 
Bernt Kristofer Lange Kjøbm. 
Anders Langerød Borger & Slagter 
Ole Langerød Borger & Slagter 
Tørris Larsen Borger & Smedemester 
!! Larsen Borger & Stolmager 
Iver Larsen Borger & Kjøbm. 
Hans Larsen Borger & Høker 
Rasmus Leganger Kjøbm. 
Lorents Lehnert Skipper 
Gunder Lier Olsen Borger & Høker 
Søren Liholt Skipper 
Johan Lorange Lodsoldermand 
Ander Lund Borger & Høker 
Jakob Lund Skipper 
Johan Peter Ernst Lunde Prokurator 
Sven Lyche Kjøbm. 
Kristen Lyche Kjøbm. 
Dines Klein Mamen Grosserer 
Kristofer Marre Gjæstgiver 
Jørge Mathisen Borger & Høker 
John Moe Fattiginspektør 
Hans Mogensen Borger & Maler 
Hans Mogensen Schoug Borger & Høker 
Ander Molkersrød Skipper 
Anders Mosebech Borger & Høker 
Johannes Møller Borger & Bygmester 
Fredrik Neeb Borger & Skomager 
!! Nested Borger & Garver 
Kristian Nielsen Borger & Høker 
Andreas Nielsen Skipper 
Anders Nielsen Borger & Høker 
Ole Norbye Underfogd 
Nils Norbye Kjøbm. & Raadstuetjener 
Aslak Norbye Kjøbm. 
Erik Norsted Kjøbm. 
Kristian Nørbech Kjøbm. 
Ole Kristian Offenberg Borger & Snedker 
Martin Ohlgren Borger & Garver 
Peter Olsen Borger & Høker 
Martin Olsen Borger & Skredder 
Søren Olsen Skipper 
Peder Olsen Skipper 
Kristian Palm Skipper 
Andreas Paulsen Borger & Høker 
Fredrik Paulsen Kjøbm. 
Kristen Pedersen Borger & Høker 
Halvor Pedersen Skipper 
Peder Pedersen Borger & Snedker 
Ingebret Pedersen Borger & Høker 
Nils Pedersen Borger & Garver 
Johannes Petersen Kjøbm. 
Lars Petersen Skipper 
Kristian Petersen Kjøbm. 
Nils Petersen Kjøbm. 
Kristian Petersen Skipper 
Ole Arnt Petersen Kjøbm. 
Henrik Nikolai Petersen Skipper 
Søren Pind Borger & Slagter 
Peter Printz Kjøbm. 
Abraham Qværnstrøm Borger & Snedker 
Fredrik Ramsteen Borger & Hattemager 
Kornelius Rasmussen Borger & Høker 
Johan Laurits Rist Kjøbm. 
Jonas Rist Kammeraad 
Eilert Rosenvinge Major & Kjøbm. 
!! Røyter Borger & Skomager 
Fredrik Schjander Kjøbm. 
Nils Schoug Skipper 
Ole Schoug Madsen Skipper 
Peter Schytte Kjøbm.  
Kristan Selmer Kjøbm.  
Johan Selmer Kjøbm.  
Hans Simensen Borger & Slagter  
Johan Otto Sinding Apotheker  
!! Smedberg Borger & Skrædder  
Johannes Didrik Smith Visitør (Toldbetjent)
!! Smith Skipper  
Andreas Stang Kjøbm.  
Hans Jakob Stang Overtoldbetjent  
Anders Steen Skræddermester  
Anon Sund Olsen Borger & Høker  
Ole Svensen Skipper  
Lars Svindt @Schwindt@ Kjøbm.  
Jakob Svindt @Schwindt@ Kjøbm.  
Erik Sørensen Skipper  
Peter Sørensen Kjøbm. 
Lars Sørensen Borger & Feltbereder 
Hartvig Tambs Kjøbm. 
Hans Fredrik Tambs Kjøbm. 
Karsten Tank Statsraad & Grosserer 
Ener Toberud Borger & Høker 
Jakob Tofte Borger & Høker 
Anders Thorbjørnsen Borger & Høker 
Hans Tromop Borger & Høker 
Johan Peter Tønder Skipper 
Maurits Ullitz Kapellan 
Kristian Voigt Borger & Høker 
Peder Wang Borger & Sadelmager 
Halvor Westtorp Borger & Guldsmed 
Mads Wiel Kjøbm. 
Johannes Wiel Commerceraad & Kjøbm. 
Hans Winther Kjøbm. 
Peder With Kjøbm. 
Johan Georg Wittkugel Stadschirurg 
Anders Wulff Skipper