Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Ankers gate 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 426

Løpenummer i 1901 matrikkel: 312

Matrikkelnummer: 473a, 473a2

Gårds og bruksnummer: 62/260 og 261

Foto: SW 16.mars 2003

 

* 2006

 

* 1963

 

* 1954

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Peder Anker gate 3.

 

* 1944

Utdrag fra panteregister for 473a2 og likelydende på 473a1:

Skjøte dat. 18/11-1944 fra O.M.Bjartz til Johan Pihlstrøm f. 21/12-1883 for kr. 10000,- på d.e. og matr.no. 473a1

 

* 1937

 

* 1936

Utdrag fra panteregister for 473a2 og likelydende på 473a1:

Skjøte fra Alfred Nyquist f. 20/1-1869 og Claus Johansen f. 25/6-78 til O.R.sakfører Ole Marthin Bjartz f. 16/8-1899 for Kr. 7500,- dat 19/5-36 på d.e. og matr.nr. 473a1. Pantebok AI Dgbf. 5/6-36 Grbf. 8/6-36

 

* 1928

Utdrag fra panteregister for 473a2 og likelydende på 473a1:

Tvangsauksjonskjøte fra auksjonsforvalteren i Frhald til skræddermester Alfred Nyquist og stenhuggerformann Claus Johansen for Kr. 7300,- på d.e. og matr.nr. 473a1, Dat. 16/9-27 Tinglyst 9 januar 1928

Bekjendtgjørelse om at skræddermester Alfred Nyquist ved skifterettens kjendelse av idag har åpnet offentlig akkordforhandling. Dat 20/10 28 Tinglyst 22 oktober 1928

 

* 1927

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Dahl Karen
1882
g.m. skredder Peder Ankers gate 3
Johannesen, / Johansen Anders Leonard
1886
cellulosearbeider Peder Ankers gate 3
Johannesen, / Johansen Olga Marie
1886
g.m. cellulosearbeider Peder Ankers gate 3
Karlsen  Hans Nikolai
1887
stuerarbeider Peder Ankers gate 3
Karlsen  Olga Josefine
1886
g.m. stuerarbeider Peder Ankers gate 3
Martinsen Johan
1855
løsarbeider Peder Ankers gate 3
Petersen / Pettersen Anna Sofie
1847
g.m. fhv. disponent Peder Ankers gate 3

 

 

 

* 1926

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det seks boenheter i Peder Ankers gate 3.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Hans Nekolai Karlsen
1
1887-03-11
Fredrikshald - hp g Stuer Arbeider
002 Olga Josefine Karlsen
1
1887-09-24
Tistedalen Fr.hald - hu g Husmor
003 Solveig Hellene Karlsen
1
1908-05-14
Fredrikshald - d ug !!
004 Harry Nekolai Karlsen
1
1911-12-10
Fredrikshald - s ug !!
005 Emmy Sofie Karlsen
1
1914-07-14
Fredrikshald - d ug !!
006 John Eilert Karlsen
1
1917-08-07
Fredrikshald - s !! !!
007 Haakon Ingval Selmer Karlsen
1
1920-08-03
Fredrikshald - s ug !!
 
         
001 Anders Leonard Johansen
2
1886-04-25
Lommelanda?? Sverige - hp g Renseriarbeider v/Cel.fabrik
002 Olga Marie Johansen
2
1886-05-19
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Signe Marie Johansen
2
1906-04-02
Fredrikshald - d !! !!
004 Ragna Leonarda Johansen
2
1910-08-20
Fredrikshald - d ug !!
005 Reidar Johan Gustav Johansen
2
1915-03-02
Fredrikshald - s ug !!
006 Gunvor Edvarda Adelheid Johansen
2
1916-04-09
Fredrikshald - d ug !!
007 Edel Beatrise Johansen
2
1918-04-29
Fredrikshald - d ug !!
 
         
001 Anders Oskar Dahl
3
1879-02-10
Sverige - hp g Skræddersvend
002 Karen Dahl
3
1882-06-14
Skjeberg - hu g Huseierske har leieboere Hm
003 Valborg Dahl
3
1903-02-22
Sarpsborg - d ug Skræddersyerske a
004 Hjalmar Dahl
3
1905-04-24
Sarpsborg - s ug Skotøiarbeider
005 Bjarne Dahl
3
1907-01-01
Sarpsborg - s !! !!
006 Ivar Dahl
3
1909-11-19
Sarpsborg - s ug !!
007 Elsa Dahl
3
1911-03-09
Sarpsborg - d ug !!
008 Ruth Dahl
3
1913-02-06
Sarpsborg - d ug !!
009 Trygve Dahl
3
1914-09-06
Sarpsborg - s ug !!
010 Kaare Dahl
3
1918-04-24
Sarpsborg - s ug !!
011 Henry Dahl
3
1920-04-18
Fr.hald - s !! !!
 
         
001 Johan Martinsen
4
1855-12-12
Fr.hald - hp ug Løsarbeider
 
         
001 Marie Mathiesen
5
1876-06-27
Idd - hp g Vask og rengjøring Husmor steller hjemme
002 Margit Constance Mathiesen
5
1896-05-17
Fredrikshald - d ug Husarb. hjemme
003 Christian Aksel Herman Mathiesen
5
1901-01-09
Fredrikshald - s ug Sagarbeider
004 Solveig Sofie Mathiesen
5
1906-07-11
Fredrikshald - d ug !!
005 Alf Holberg Mathiesen
5
1908-04-25
Fredrikshald - s !! !!
006 Gudrun Mathiesen
5
1910-04-02
Fredrikshald - d ug !!
007 Sigrid Catharina Mathiesen
5
1912-03-22
Fredrikshald - d ug !!
008 Knut Mathiesen
5
1913-03-15
Fredrikshald - s ug !!
009 Walther Mathiesen
5
1915-08-19
Fredrikshald - s !! !!
010 Mildred Mathiesen
5
1918-09-05
Fr.hald - d !! !!
 
         
001 Avgust Simmensen
6
1873-12-26
Berg, Østfold - hu!! g Sagarbeider. Plankelæsser
002 Tomine Mariane Simensen
6
1866-08-15
Fr.hald - hu g Husmor
003 Aksel Norman Olsen
6
1901-05-13
Fredrikshald - s ug Anlægsarbeider
004 William Ludvik Olsen
6
1903-04-05
Fredrikshald - s ug Sagbrugsarbeider
005 Reidar Marinius Simmensen
6
1906-06-12
Fr.hald - s ug !!
006 Fredrikke Simensen
6
1840-04-25
Berg, Østfold - Mor av hovedperson e Lever hos sin Søn Alderdomspension

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister for 473a2 og likelydende på 473a1:

Skjøte fra Fredrik Oscar Johannesen til fru Karen Dahl for Kr. 11500,- dat 5.december 1918 (iflg. kartforretn. av 9/8-17 er eiendommene 232m²) tinglyst 24 januar 1919.

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på to etasjer og med åtte leiligheter - og et uthus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 14 kr pr. mnd.          

Oskar Ahlsen(mann)

1876-02-05

Fredrikshald

hf g Slagteriarbeider

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Margit Elida Ahlsen(kvinne)

1910-09-16

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Anna Sofie Ahlsen(kvinne)

1876-10-16

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Arne Oskar Ahlsen(mann)

1901-08-28

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Rolf Thorstein Ahlsen(mann)

1905-02-21

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Thore Fritjof Ahlsen(mann)

1907-01-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Randi Oliva Ahlsen(kvinne)

1908-10-26

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Forhus 1.etg 9 kr pr. mnd          

Johan Marenius Johansen(mann)

1857-10-10

Fredrikshald

hf g Arb paa Trælasttomte

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Oline Johansen(kvinne)

1860-03-17

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Einar Marenius Johansen(mann)

1891-03-03

Fredrikshald

s ug Kjøregut

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Vilhelm Ludvig Johansen(mann)

1894-10-12

Fredrikshald

s ug Arb paa Skofabrik

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Dagny Georgine Johansen(kvinne)

1897-04-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Karla Hansine Johansen(kvinne)

1904-05-12

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Forhus 2.etg 12 kr pr. mnd          

Johan Henrik Johannesen(mann)

1867-03-28

Fredrikshald

hf g Sjømand og Stuer

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Hilma Tomine Johannesen(kvinne)

1870-07-08

Berg

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Klaus Einar Johansen(mann)

1890-07-11

Fredrikshald

s ug Styrmand

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Oskar Marinius Johansen(mann)

1892-08-23

Fredrikshald

s ug Jungmand

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Olaf Henry Johansen(mann)

1897-02-10

Fredrikshald

s ug Visergut Kolonialf

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Birger Augustin Johansen(mann)

1899-06-07

Fredrikshald

s ug Visergut Kolonialf

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Johan Omar Johansen(mann)

1904-11-12

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Leif Wilhelm Johansen(mann)

1907-03-26

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Sigurd Fridtjof Johansen(mann)

1909-05-16

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Forhus 2.etg 5 kr pr. mnd.          

Bærta Marie Danielsen(kvinne)

1841-08-29

Lur sogn Sverige

hm e Rengjøring Understøttes av Fattigv.

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 9 kr pr. mnd          

August Martin Vilhelmsen(mann)

1878-07-14

Id

hf g Stenhuger

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Anna Helene Vilhelmsen(kvinne)

1882-03-05

Krisijandsan!!

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Ernst Ragnhvald Vilhelmsen(mann)

1903-02-10

Id

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Margit Kaspara Vilhelmsen(kvinne)

1906-04-16

Id

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Asora Trude?? Vilhelmsen(kvinne)

1908-07-17

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 9 kr pr. mnd          

Ellevine Berntsen(kvinne)

1891-05-10

Østre Aker

hm ug Forsørges av sitt Barns Far

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Solveig Kristiansen(kvinne)

1910-02-01

Id

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Bakbygning 2.etg 12 kr pr. mnd          

Johan Marinus Johansen(mann)

1874@1879-12-11

Fredrikshald

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Kristine Johansen(kvinne)

1876-07-08

Ed Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Signe Marie Johansen(kvinne)

1896-12-10

Fredrikshald

d ug Avisbud

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Norman Marinus Johansen(mann)

1899-12-21

Fredrikshald

s ug Avisbud

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Marta Mathilde Johansen(kvinne)

1901-01-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Borghild Kristin Johansen(kvinne)

1904-06-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Esther Alvilde Johansen(kvinne)

1906-02-15

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Kristian Eugen Johansen(mann)

1909-06-07

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 4 kr pr.mnd          

Hilmar Larsen(mann)

1879-05-01

Bergs

2 enslige Personer bor sammen ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Johan Martin Pedersen(mann)

1855-12-12

Bergs

2 enslige Personer bor sammen ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Anine
1844
enke
Danielsen Marie
1841
enke
Jensen Betty
1862
g.m. stuer
Jensen Else
1819
enke
Jensen Hans
1861
stuer
Johannesen Helene 
1870
g.m. sjømand
Johannesen Johan Andr.
1835
høvleriarbeider
Johannesen Johan Henrik
1867
sjømand
Johannesen Karoline
1847
g.m. høvleriarbeider
Karlsen August
1850
høvleriarbeider
Søderstrøm Elise
1876
g.m. sjømand
Søderstrøm Johan Robert
1873
sjømand

 

 

* 1901

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Peder Ankers Gade Fr. Oskar Johannesen 8.000 8.290  

 

* 1895

Utdrag fra panteregister for 473a2 og likelydende på 473a1:

Skjøte fra Hans Johannesen Holt til Fredrik Oscar Johannesen paa denne eiendom og matr.no. 473a1 for Kr.8000,- dat. 28/1 og thinglæst 12 februar 1895.

 

Eiendomshandler.

Hans Johannesen Holt har til Fredrik Oscar Johannesen solgt:

Matr. No. 470, Peder Ankers Gade, for en Kjøbesum stor Kr. 12,000,00 og Matr. No. 473a1 og 473 a2, Sangbanken, for en Kjøbesum stor Kr. 8.000,00

 

* 1893

 

Utdrag fra panteregister for 473a1:

Overnskomst mel. Hans Johannesen som eier af d.e. og M.Nilsen som eier af matr.nr. 476 ang. anbringelse af en rende eller kloak samt indeholdende bestemmelser af grenserne mel- eiendommene m.v., dat 21/6 92 Thinglæst 29. august 1893

 

 

* 1891

Folketellinga i 1891 forteller om førtifem personer på matrikkel 473a.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jenrÿ Olsen(kvinne)

1876

Fr hald

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Anna Andersen(kvinne)

1876

Dÿrendohl i Berg, Smaalenene

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Josefine Andersen(kvinne)

1853

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

August Andersen(mann)

1851

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Anna Safie Andersen(kvinne)

1890 jan.

Fr.halds

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Karl August Antansen.(mann)

1843

Göttborg, Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Alevander Antansen(mann)

1881

Fr.halds

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Moren Sörensen(kvinne)

1861

Fr.halds

Hustru g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Klara Jansen(kvinne)

1857

Sverige

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Karl Olsen(mann)

1868

Fr hads

Søn ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Anethe Andersen.(kvinne)

1844

Asak

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Karl Andersen(mann)

1878

Dyrendohl i Berg, Smaalenene

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Oskar Haff.(mann)

1878

Sarpsbog

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Anna Haff.(kvinne)

1880

Sorpsborg

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Johan Lander Andersen(mann)

1883

Sverige

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Anders Godtfredt Andersen(mann)

1885

Sverige

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Emilie Antansen(kvinne)

1886

Fr.halds

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Sören Sörensen(mann)

1858

Danmork

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Helga Marie Sörensen(kvinne)

1888

Fr.hald

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Lauritz August Johnsen(mann)

1855

Fr.halds

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Isak Olsen(mann)

1840

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Valborg Olsen(kvinne)

1872

Fr hald

Datter ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Ludvig Andersen(mann)

1880

Dyrendahl i Berg, Smaalenene

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Helene Andersen(kvinne)

1882

Dyrndahl i Berg, Smaalenene

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Asker Sigurds Andersen(mann)

1885

Fr.hald

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Edvard Haff(mann)

1847

Hoff Solör

Familiens overhode e-mand

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Karl Oskar Andersen(mann)

1884

Sverige

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Antonette Antansen(kvinne)

1884

Fr.halds

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Anders Viljam Sörensen(mann)

1883

Fr.halds

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Augusta Olsen(kvinne)

1840

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Anete Olsen(kvinne)

1865

Fr hald

Datter ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Ole Johan Olsen(mann)

1878

Fr hald

Søn, Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

August Olsen.(mann)

1883

Fr.hald

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Karen Andersen(kvinne)

1885

Dÿrendohl i Berg, Smaalenene

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Karl Andersen(mann)

1854

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Gerda Viktoria Andersen(kvinne)

1878

Borge, Smaalenene

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Alida Andersen(kvinne)

1883

Fr.hald

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Omer Andersen(mann)

1889 mars

Fr.halds

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Josefine Elise Hoff(kvinne)

1874

Fredriksstads

Datter ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Alfreds Hoff.(mann)

1876

Sarpsborg

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Beathe Keisa Andersen(kvinne)

1852

Sverege

Hustru g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Agnes Threresæ Andersen(kvinne)

1887

Sverige

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Amando Karolina Antansen(kvinne)

1850

Göttebog, Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Amanda Helene Sörensen(kvinne)

1885

Fr.halds

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

Artur Glÿkstad(mann)

1886

Fr.hald

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891

 

 

* 1889

Nyttårsaften 1889, ved halv ni tiden på kvelden, bryter det ut brann i bygnignen.

 

 

 

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi H. Johannesen som eier av matrikkelen. Det bor da femtien personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ludvig Pedersen(mann)

1885

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fredrik Johansen(mann)

1885

Fred.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Josefine Johannesen(kvinne)

1885

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elias Pedersen(mann)

1849

Högseter Prestegjeld Sverige

Skredder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Pedersen(kvinne)

1849

Berg Prestegjeld

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Pedersen(mann)

1876

Berg Prestegjeld

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Pedersen(kvinne)

1879

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils Pedersen(mann)

1881

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Andersen(mann)

1834

Trankil Prestegjeld Sverige

Arb.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Maren Andersen(kvinne)

1836

Høland

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bolette Andersen(kvinne)

1863

Bergs Prestegjeld

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alette Andersen(kvinne)

1867

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Andersen(kvinne)

1871

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Christian Andersen(mann)

1874

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Andersen(mann)

1876

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingvald Andersen(mann)

1880

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Omar Andersen(mann)

1883

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Johannesen(mann)

1859

Sarpsborg

Arb.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Johannesen(kvinne)

1860

Sarpsborg

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils Gundersen(mann)

1835

Tune Prestegjeld

Captein

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Gjøby(mann)

1843

Fr.hald

Stuer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Gjøby(kvinne)

1841

Fr.hald

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inga Gjøby(kvinne)

1867

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nora Gjøby(kvinne)

1872

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Gjøby(kvinne)

1875

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eugen Gjøby(mann)

1880

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jenny Gjøby(kvinne)

1880

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inger Pedersen(kvinne)

1807

Fr.hald

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Olsen(mann)

1826

Svartebor Bohuslen

Arb.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eva Olsen(kvinne)

1825

Svartebor Bohuslen

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Nilsen(mann)

1833

Sje Sogn Sverige

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Johannesen(mann)

1847

Asak

Arb

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Johannesen(kvinne)

1848

Rokke

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Johannesen(kvinne)

1874

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Harald Johannesen(mann)

1880

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Søren Hansen(mann)

1833

Fr.hald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Andersen(kvinne)

1809

Eid Sogn Dalsland

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Hansen(mann)

1874

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Hansen(kvinne)

1876

Fr.hald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Harald Hansen(mann)

1881

Fr.hald

Gut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristen Johnsen(mann)

1837

Bergs Prestegjeld

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berthe Johnsen(kvinne)

1831

Ide Prestegjeld

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvart Johnsen(mann)

1867

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Johnsen(mann)

1865

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Johnsen(kvinne)

1872

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Johnsen(kvinne)

1875

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Larsen(mann)

1842

Torsko Prestegjeld Sverige

Arb.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Larsen(kvinne)

1840

Torsko Prestegjeld Sverige

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Larsen(mann)

1875

Torsko Prestegjeld Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amanda Larsen(kvinne)

1879

Bergs Prestegjeld

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carla Larsen(kvinne)

1881

Bergs Prestegjeld

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Peder Ankers gade Handelsm. Hans Johannesen Holt 4.000 5.040  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er disse personene registrert på matrikkel 473a.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Pettersen(mann)

1840

Sverige

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Berte Johnsen(kvinne)

1829

Id

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Ole Johnsen(mann)

1867

Fhald

s ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Elise Chr. Johnsen(kvinne)

1872

Fhald

d ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Andreas Johannessen(mann)

1845

Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anne Christine Andersen(kvinne)

1830

Tannem Sverige

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Josephine Pettersen(kvinne)

1871

Frhald

d ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Christen Johnsen(mann)

1839

Berg

hf g Byarbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Hans Hansen(mann)

1852

Sverige

s ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anna K. Svendsen(kvinne)

1868

Sverige

d ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Julie Lidemark(kvinne)

1842

Dalsland Sverige

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Marie Olsdatter(kvinne)

1800

Tannem Sverige

Mandens Moder e Forsørges af Søn

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anders Madsen(mann)

1835

Frhald

hf ug Stuer

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Annikken Andersen(kvinne)

1798

Frhald

Husfaderens Moder e Forsørges af Sønen

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Susana Pettersen(kvinne)

1845

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Thora Pettersen(kvinne)

1870

Frhald

d ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Helga Soph. Petersen(kvinne)

1874

Frhald

d ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Josephine M. Johnsen(kvinne)

1874

Fhald

d ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Olaves Hansen(mann)

1825

Sverige

hf e Jernbanearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Carl Johan Svendsen(mann)

1856

Sverige

s ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Carl Pettersen(mann)

1867

Frhald

s ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Johan Martin Johnsen(mann)

1870

Fhald

s ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Lovise Johannessen(kvinne)

1847

Dalsland Sverige

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Carl Svendsen(mann)

1825

Toftedal Sverige

hf e Dagarbeider hos Anker

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Johan Svendsen(mann)

1866

Sverige

s ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Mina E. Andersen(kvinne)

1871

Frhald

d ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

 

 

* 1865

 

Ved folketellinga i 1865 bor det hele førtisyv personer på det som da var matrikkel 473. Jens Olsen har skrevet under skjemaet for Hans Johannesen. På eiendommen så har de også en hest, ei ku og fem griser.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Halvorsen*(mann)

1865*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

!! Mathiasdatter*(kvinne)

1865*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Jensine Marie Johansdatter(kvinne)

1865*

Frederikshald

Jørgines Barn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Emma Sophie Pettersdatter*(kvinne)

1865*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: paa Saugbanken

1865-12-31

Hans Johannesen(mann)

1832*

Sverige

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Anne Lovise Olavesdatter(kvinne)

1833*

Sverige

Hans Hustru g

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Josefine Hansdatter*(kvinne)

1859*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Johan Herman Hansen*(mann)

1863*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Jens Nielsen(mann)

1823*

Id Prgj.

Husfader g Skibstømmermand

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Marte Sofie Svendsdatter(kvinne)

1821*

Bergs Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Lorentz Edvind Jensen(mann)

1850*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Anne Larsen(kvinne)

1835*

Sverige

Huusmoder, Logerende ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Johan Antonsen(mann)

1855*

Frederikshald

Hendes Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Frederik Carlsen(mann)

1858*

Frederikshald

Hendes Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Amanda Elise Carlsen(kvinne)

1863*

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Lars Peter Andersen(mann)

1840*

Skjeberg Prgj.

Husfader g Skomagerarbeider

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Elen Marie Nielsdatter(kvinne)

1833*

Skjeberg Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Karen Alette Larsdatter*(kvinne)

1863*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Halvor Olsen(mann)

1817*

Bergs Sogn

Huusfader g Matros

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Johanne Thorsdatter(kvinne)

1826*

Frederikshald

Hans Hustru g

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Otillie Andrea Halvorsdatter*(kvinne)

1849*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Andreas Edvard Halvorsen*(mann)

1852*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Carl Otto Sigvardt Halvorsen*(mann)

1856*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Johan Torvald Halvorsen*(mann)

1859*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Ole Wilhelm Halvorsen*(mann)

1862*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Mathias Johannesen(mann)

1829*

Sverige

Huusfader g Tomtearbeider

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Anne Christine Andersdatter(kvinne)

1837*

Sverige

Hans Hustru g

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Cathrine Svendsdatter(kvinne)

1790*

Bergs Prgj.

Logerende e Fattiglem

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Jørgen Eriksen(mann)

1816*

Frederikshald

Logerende g Tomtearbeider

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Juliane Marie Jensdatter(kvinne)

1815*

Skjeberg Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Jens Edvind Jørgensen*(mann)

1856*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Ole Anton Jørgensen*(mann)

1862*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Jørgine Marie Jørgensdatter*(kvinne)

1848*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Hans Jensen(mann)

1826*

Frederikshald

Logerende ug Tomtearbeider

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Andreas Andreasen(mann)

1849*

Frederikshald

Logerende ug Tomtearbeider

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Sara Marie Gustafsdatter(kvinne)

1826*

Sverige

Huusmoder e Fattiglem

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Anna Sofie Johannesdatter(kvinne)

1855*

Sverige

Hendes Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Ole Martin Johannesen(mann)

1858*

Sverige

Hendes Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Marie Emilie Johannesdatter*(kvinne)

1862*

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Anders Hansen(mann)

1826*

Sverige

Husfader g Tomtearbeider

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Marie Hansdatter(kvinne)

1824*

Sverige

Hans Hustru g

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Carl Alfred Andersen*(mann)

1850*

Sverige

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Amalie Andersdatter*(kvinne)

1853*

Sverige

Deres Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Wilhelm Andersen*(mann)

1857*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Hulda Marie Andersdatter*(kvinne)

1863*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Andreas Pedersen(mann)

1815*

Bergs Prgj.

Husfader g Jordarbeider som Daglønner

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Kristine Andersdatter(kvinne)

1830*

Sverige

Hans Hustru g

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

Peter August Andreasen*(mann)

1857*

Bergs Prgj.

Deres Søn ug

Fredrikshald: paa Rødsveien (Saugbanken)

1865-12-31

 

* 1863

Utdrag fra panteregister for 473a2:

Auctionsskjøde til Hans Johannesen Holt paa Gaard MaN 473a2, dateret 4. og thinglæst 17. Febr. 1863

 

* 1857

Utdrag fra panteregister for 473a2:

Do (skjøde) fra Hans Olsen Raschs Bo til Nils Olaus Olsen paa den nye og ovre Bygning under MaN 473a, hvilken er given MaN 473a2, indeholdende at Kjøberen har at tilstede Enken af Gaard MaN 473a1, resten af MaN 473a, Vandhentning fra Brønden paa MaN 473a2, dateret 9. Juni 1856 og thinglæst 14. April 1857-

 

* 1856

Utdrag fra panteregister for 473a1:

Skjøde fra Edvard Jonasen Qvart, der efter Præsteattest thinglæst 10 Marts 1857 er ægteviet med Enken Oliane Johannesdatter,- til Hans Johannesen Holt paa Gaard MaN 473a1, dateret 9. og thinglæst 15. Juli 1856

 

*1854

Utdrag fra panteregister for 473a1:

Skifteudlodning i Boet efter Handelsmand H.O.Rasch sluttet 4.Marts 1854, hvorved den "gamle Bygning" under Man 473a.- der har faaet MaN 473a1, medens Resten af N 473a har MaN 473a2, - er herved Stervboenken "Oline Johannesedatter" udlagt som Eiendom, med Forpliktelse at der for Gaard MaN 472a2 erholder Adgang igjennom Gaardrummet til MaN 473a1 saa velsom Adgang til Locummet i sidstnevnte Gaard. Thinglæst 14.Marts 1854.

 

* 1846

Utdrag fra panteregister for 473a2:

Skjøde fra Enke Ingeborg Graasteen til Hans Olsen Rasch paa Huset MaN. 473a med Grund , dat. 29 Juli og Thinglyst 3. August 1846.

 

* 1801

 

Ved folketellinga i 1801 bor det ti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Nielsen Moss(mann)

1741*

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

Oloug Pedersdatter(kvinne)

1762*

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

Iver Olsen(mann)

1790*

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

Peder Olsen(mann)

1792*

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

Lars Olsen(mann)

1795*

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

Berthe Pedersdatter(kvinne)

1764*

Konens søster Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

Anders Gudmunsen(mann)

1761*

Huusbonde Gift 2. gang Arbejdsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

Kari Larsdatter(kvinne)

1769*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

Grethe Andersdatter(kvinne)

1794*

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

Elisabeth Andersdatter(kvinne)

1799*

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 22.03.2023 12:15